Dünyanın Seslerine Kulak Verin

SSS

İşitme sorununa neden olan faktörler faklıdır.
Örneğin : Yaşam tarzı, genetik durum, ateşli hastalıklar, ilaçlar, vücudun doğal yaşlanması, gibi durumlar işitme kaybına neden olabilir.

İnsanların en az %50 sinde işitme kaybı oluşur. Ancak dereceleri ve zamanı faklıdır.

İşitme kaybınıza uygun seçilen ve normlar dahilinde üretilen işitme cihazı kulağınıza hiçbir şekilde zarar vermez. Profesyonel bir merkez tarafından uygulanan cihazlar duyma ve anlama yetinizin ömrünü uzatır. Bunun dışında rastgele kullanılan cihazlar duyma ve anlama yetinizin bozulmasına neden olabilir.

En fazla fayda aldığınız işitme cihazı en iyi cihazdır. İşitme sorununuza sadece işitme cihazı yetmez, aynı zamanda iyi hizmet almanız gerekir. İşitme cihazıyla beraber iyi uyarlama, ayarlama, kalıp ve bilgi verildiğinde en iyi faydayı sağlayabilirsiniz. Ancak verilen cihazın da uluslar arası normlarda üretilmiş olması gerekir. Basit işitme cihazları fayda yerine geri kalan sinir hücrelerini yok edebileceğini ve var olan anlama yetisini tahrip edebileceğini belirtmemiz gerekir

Hastalığa bağlı olarak sürekli kullanma zorunluluğu vardır, gözlükte olduğu gibi.

Earnet işitme cihazları en modern teknolojilerle üretildiğinden adaptasyon süresini azalmaktadır. Beynin alışma süresi 8-12 haftadır. Bu zaman zarfında kullanıcı işitme cihazına adaptasyon sağlar.

Sadece işitme cihazlarını ve teknolojilerini araştırmak yetmez.

Başta özgür hareket etmeli, işitme cihazı alacağınız kurumu araştırmalı ve sunduğu servis hakkında bilgi almalısınız. Profesyonel kurumu tercih ettiğinizde konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Konu ile ilgili earnet bayileri sizlere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekten mutlu olurlar.

Bunun belirli belirtiler var.
 Örneğin;
-Konuşanın sürekli düşük sesle konuştuğundan şikayetçi iseniz;
-Sürekli cümle tekrarı istiyorsanız
-TV’nizi sürekli yüksek sesle kullanıyorsanız,
-Birisini dinlerken dudak konuşmasına ihtiyaç duyuyorsanız,
-Başkası sizin yüksek sesle sürekli konuştuğunuzu söylüyorsa, vb. durumlar yaşıyorsanız

 Lütfen en kısa zamanda işitme testinizi yaptırınız.

Kulaklarda duyulan çınlama, vızıltı, ıslık, zil, uğuldama gibi seslere Tinnitus denir. Tinnitusun  yazılı tarihi eski mısır papirüslerinde MÖ16.yy dayanmaktadır.

 
Tinnitus kendisi bir hastalık değil, bir belirtidir, farklı sağlık sorununun neden olabildiği bir sonuçtur. Kulakta sürekli olan çınlamalar bir hayal ürünü değildir, sürekli çınlamayı tetikleyen bir faktör vardır. Dünyada tespit edilen 120 den fazla tinitus nedeni bulunmaktadır. Onun için bazıları Tinnitusu1000 nedenin 1 belirtisi olarak tanımlarlar.
 
Sürekli olmayan ve kaynağı bulunan bazı çınlamalar kötü olamayabilir, örneğin kulak kiri geçici bir süre çınlama yapabilir, Kulak enfeksiyonu tedavi edildikten sonra çınlama kaybolabilir.
 
Genel itibariyle çınlamaya işitme kaybı da eşlik eder. Çınlamaya neden olan ses kaynağını tam olarak saptamak zor olmakla birlikte genel itibariyle aşağıda belirtilen şekilde sıralanabilir.
Genel itibariyle Tinnitus kaynakları 2 ayrılır.
 

A)Kulak kaynaklı olan Tinnitus
Kulak kiri
Enfeksiyon
Zarda delinme
Orta kulakta sıvı birikmesi
Orta kulak kemik eklemlerin sertleşmesi (otoskleroz)
Sinir hücrelerin zayıflaması (SN, vb. gibi )
İç kulak sinir hücrelerinin hasar görmesi
İleri yaşlarda kulağa yakın büyük damarların esnekliğini kaybetmesi


B)Dış kaynaklı olan Tinnitus
Gürültü kaynaklı
Stres kaynaklı
Alerji veya sinüs kaynaklı
Travma kaynaklı
Boyundaki damarların genişlemesi
Yüksek veya düşük tansiyon
Tümör
Şeker hastalığı
Troid problemleri
Baş boyun bölgesine darbeler
Romatizma ilaçları
Bazı antibiyotikler
Sakinleştirici ilaçlar
Dolaşım sistemindeki bozukluk, gibi
Tinnitusu daha da artıran faktörler, alkol, kafein ve nikotindir. Halk arasında çerez olarak adlandırılan yiyecekler de Tinnitusu tetikleyebilir.

Kulak çınlaması bir hastalık değildir, bir hastalığın etkisinden kaynaklanır. Çınlamaya neden olan hastalık zarar verebilir. Hastalık tedavi edilmeyip çınlama kesilmediği takdirde ciddi psikolojik hastalıklara da yol açabilir. Uyku bozukluğu, depresyon, atalet, umutsuzluk, hayal kırıklığı, sinirlilik, tedirginlik gibi, Kulak çınlama etkisi kişiden kişiye farklılaşabilir. Bazı kişilerin hayatları dramatik olarak değişebilir, bazıları çalışamaz duruma da gelebilir ve bazıları da çınlamaya karşı kendini savunur duruma getirebilir. Tinnitus etkisi tamamen kişiye göre özeldir.

Yeni Tinnitus Adayları-Gençler
Çınlama hastalık kaynaklı olduğu gibi yaşam tarzı kaynaklı da olabilir. Yaşam tarzı Tinnitusu oluşturabilir. Genç nesil Tinnitusu davet ediyor. Yüksek sesle müzik dinleme, MP3-Player, iPod gibi müzik aletleri hem Tinnitus’a hem de işitme kaybına davetiye çıkarmaktadır.
 

Gürültü çağın en büyük hastalık kaynağı olarak gösterilmektedir. Artık çınlama ve işitme kaybı sadece bir yaşlılık hastalığı olarak adlandırılamaz. Çünkü hastalık aynı zamanda bir genç ve orta yaş sorunudur.

İşitme kaybına neden olan faktörler Tinnitus a da neden olabilir.
Birçok çınlamanın nedeni olarak gürültü ve yüksek ses gösterilmektedir. Uzun zaman korunmadan(filtreli kulak tıkacı) gürültülü ortamda bulunan kişilerde işitme kaybı ve tinnitus olma ihtimali çok yüksektir. Bunun yanı sıra diskotekler, konserler ve kişisel kullanımlı yüksek ses çıkaran müzik aletleri tehlikeyi artırmaktadır.

Psikolojik sorun sosyal yaşamı etkileyebilir.
Kulak çınlaması bir müddet sonra psikolojik bir sorunu da beraberinde getirebilir. Duygusal çöküş ve depresyon sorunları oluşturabilir. Yıldan yıla kötüleşen, çınlama korkusu yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.
Yalnız bırakılma hissi, etrafındaki insanların sorundan habersiz olmaları, korkuyu artırabilir.
Çınlamadan doğan psikolojik sorunlar da sosyal hayatı etkileyebilir. Genel yorgunluk, isteksizlik ve enerji eksikliği nedeniyle aile ve arkadaşlar ile ilişki kurmakta zorlanılabilir, çalışma hayatında ve hobi edinmede sorun yaşabilir.
Kulakta oluşan çınlama kişinin konsantrasyonunu bozmakta, rahatsız etmekte ve enerjisini tüketmektedir

Çınlama kaynakları farklı olduğundan çıkan seslerin farklı olması doğaldır.
 
Düşük Frekans Tinnitus: Kulak kiri, kulak enfeksiyonu, tümör gibi dış kulak etkenli kaynaklar, Otitis media, Otoskleroz gibi orta kulak kaynaklı etkenler ve menier gibi iç kulak kaynaklı hastalıklar düşük frekansta çınlamaya neden olurlar.
 
Yüksek Frekans Tinnitus: Genelde iç kulak kaynaklı nedenler. akustik travma, ototoksisite ve Kafa travması, gibi etkenler de yüksek frekansta çınlamaya neden olurlar.
 
Çınlama şekli özeldir
Tinnitus oluşumu farklılık gösterebilir. Bazı hastalar Tinnitusu tanımlarken yüksek frekans, ıslık olarak tanımlar, bazıları uğultu bazıları da gürültü, olarak tanımlar. Çıkan sesler tamamen çınlama kaynağıyla ilgilidir. Ayrıca bazı çınlamalar sadece kişi tarafından duyulurken, bazı çınlamalar da başkaları tarafından duyulacak seviyede olabilir. Gelen ses çok ince veya kalın da olabilir, tek kulakta veya her iki kulakta da olabilir. Çınlamalar günlük yaşamı etkileyecek boyutta da olabilir.
 

Çınlama ile beraber işitme kaybı oluştuğundan sorunu daha da artırmaktadır. Çınlama daha da açık hale gelmektedir. Bazı durumlarda konuşmalara katılımı bile zorlaştırmaktadır. Genelde bu kişiler sakin ortamdan korkarlar. Çünkü çınlama daha açık hale gelmektedir. Bazıların da ise yüksek gürültü rahatsız etmektedir.

Bazı hastalarda ise bazı yüksek frekans sesleri acı vermektedir. Buna Hyperakusis denmektedir.
Yapılan araştırmalarda kulak çınlamaları genel olarak yüksek frekansta oluşur. Yüksek frekans çınlaması genelde beraberinde işitme kaybını da oluşturur. Çınlama, işitme kaybıyla paralel gider, hem frekans hem de ses şiddeti itibariyle şekillenir.

 Teşhis için istenebilecek olan ilk Testler:
1-İşitme testi
2-Timpanogram (kulak basınç testleri)
3-Otoakustik emisyon( İç kulak tüylü hücre fonksiyonları)
4-Kohleografi( İç kulak basıncı ölçümü)
5-Era (Beyin sapındaki elektriksel dalgaların ölçümü)
6-Nistagmografi( Denge sistemi)
7-Bilgisayarlı Tomografi BT (Kulak yapısını görüntüleme)
8-MRI( Manyetik rezonans görüntüleme)
İhtiyaca göre daha farklı testler de istenebilir.

Çınlamaya neden olan kaynak bulunup ve kaynağının tedavisi mümkün olursa hastalık tedavi edilebilir ve çınlamalar ortadan kalkabilir. Ne yazık ki çoğunlukla Tinnitusun nedeni bulunamaz. Dolayısıyla her Tinnitus’ un tedavisi yoktur. Ancak Tıpta kullanılan farklı metotlar hastanın hayatını kolaylaştırabilir.

Toplumun % 15 in de görülen çınlama, çağın müzmin hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Hastalık belirtisi olarak görülen, yaşamımız üzerinde negatif etki yapan çınlamaya karşı bilimsel olanakları kullanmak gerekir. İlk olarak mutlaka uzman bir doktora gidip Tinnitus kaynağını bulmak için bazı tetkikler yapılmalıdır. Hastalığınızla ilgili detaylı bilgi vermek ses kaynağını bulmakta yardımcı olacaktır.
Eğer tinnitus kaynağı bulunursa tedavi edilmesi olanak dâhilinde olabilir.
Bazen Tinnitus sebebi kulağınızda biriken basit bir kir olabildiği gibi, bazen kaynağı belli olmayan bir hastalıkta olabilir. Onun için önce KBB doktoruna uğramalı eğer kulak kaynaklı değilse doktorunuz sizi ilgili uzman doktorlara sevk edecektir.
 
Tüm tetkiklere rağmen tedavisi mümkün değilse ve kalıcı bir tinnitus veya beraberinde işitme kaybı oluşmuşsa, earnet Nano sizi günün stresinden, gerginliğinden, çınlamanın baskısından kurtarabilir, ayrıca earnet nano ile rahat bir işitme sağlayabilir kolay iletişim kurabilir, yaşamanızı yeniden şekillendirebilirsiniz.

Yıllardan beri Analog AGCO işitme cihazları çınlamayı bastırmak kullanıldı. Ancak frekansları ve ses şiddeti ayarlanamadığından yeterince fayda sağlayamadı. Modern teknoloji ve yüksek akustik programlarla donatılan earnet Nano farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Cihaz 3 farklı amaç için kullanılabilir.

1- Çınlama hangi frekansta ise cihaz ona göre ayarlanıyor. Çınlamanın ses şiddeti tespit edildikten sonra 5 dB artışla çınlama kontrol altına alınıyor.
2- Kişinin hem çınlaması ve hem de işitme kaybı varsa, cihaz işitme kaybına göre ayarlanılıyor, çınlamanın frekansına göre de gerekli doğal ortam sesleriyle çınlamayı bastırıyor.
3-Çınlamanın ve işitme kaybıyla hassaslaşan bünye yüksek seslere aşırı tepki verebilir ve rahatsız olabilir. Cihaz aynı zamanda işitme kaybı olmasa da gürültüden korunma cihazı olarak ta kullanılabilir.
 
Bu alanda dünyada ilk detaylı, frekansa göre ayarlanabilen, çevrenin doğal sesleriyle kullanıcısını sakinleştiren, 8 kanallı bir cihazdır.

Tinnitus Terapisi için Dijital Gürültü Jeneratörü, var olan Tinnitus’tan daha yüksek temiz, doğal, dijital ses üreterek, Tinnitus’ü bastırır.
• Verilen ses EQ kazanç ayarlarıyla şekillendirilebilir.
• EQ kazanç ayarlarıyla frekans ayarı yapılabilir.
• Karışık modlu uygulamalarda kullanılabilir:
• İhtiyaca göre seçilen cihaz farklı hafıza seçenekleri sunmaktadır.

1- Mikrofon (duymak için)
2- Telefon (sadece telefonla konuşmak için)
3- Mikrofon +Telefon ( duymak ve telefonla konuşmak için)
4- Çınlamayı bastıran doğal ses Jeneratörü
5- Çınlamayı bastıran doğal ses Jeneratörü+Telefon
6- Yönlü Mikrofon
7- ADM Mikrofon
8- İşitme kaybı yok sadece çınlama varsa, doğal ses jeneratörü ile mükemmel netice elde edilebilir.

Dünyada ortalama insanların % 15 i çınlamadan (Tinnitus) şikâyet eder. Çınlama nedenleri farklı olduğundan, çözüm bulmayı zorlaştırmaktadır. Tinnitus kendisi bir hastalık olmadığı halde, zamanla psikolojik bir hastalığa dönüşebilir. Genelde şikâyeti olan kişilerin bu hastalıkla beraber yaşamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulur.
Ancak bu tavsiyeler genelde bir rahatlama getirmiyor. Çünkü sorunu olan insanlar somut yardım, daha fazla müdahale gerekiyor.
Nano artık bu insanlara yardımcı oluyor. Hem de en modern akustik programlarla.
Artık sadece tavsiye yetmez, sorunu olanlara bir earnet Nano gerekir.

 

İŞİTME CİHAZLARINDAKİ KANAL VE BANT NEDİR?
İşitme cihazı üreticileri ürettikleri işitme cihazı modellerinde farklı sayıda bant ve kanaldan söz ederler. Çoğu zaman birbiri yerine kullanılan kavramlar birbirleriyle iç içe oldukları halde başka olguları ifade ederler.
Bir işitme cihazının frekans cevabı vardır .Yani amplifikasyona(yükseltmeye) belli bir frekansta başlar ve belli bir frekansta amplifikasyon (yükseltme)sonlanır. Buna frekans aralığı veya frekans cevabı deniyor.
Örneğin : 100 Hz- 6000Hz gibi .
Burada işitme cihazının 100 ila 6000Hz arasındaki frekanslarda kazanç sağladığı ifade ediliyor.
İşitme cihazı üreticileri yapılacak elektronik işlemleri sınıflandırabilmek için bu geniş aralığı parçalara bölerler. Ortaya çıkan her bir bölüme bant denir.
Örneğin 6 bantlı bir cihazdan söz ediliyorsa cihazın frekans aralığı 6 parçaya bölünmüş demektir. İşte bu bölümlerin her birine ayrı ayrı veya bantları gruplandırarak yerleştirilen kompresyon ayarlamalarının yapılabildiği noktalara ise kanal deniyor. Bu kanallar her bir bandı birbirinden ayrı ayarlayabilecek gibi bant sayısı kadar da kullanılabiliyor,bantlar ikişer, üçer veya dörder şekilde gruplandırılarak her bir guruba bir kanal da yerleştirilebiliyor.
Her iki duruma da örnek vermek gerekirse ;
A cihazı: 8 bant 8 kanallı ise bu cihazda her bir bantta belli bir orana kadar birbirinden bağımsız ayar yapılabiliyor demektir.
B cihazı 16 bant 8 kanallı ise bu cihazda ki art arda gelen iki bant birlikte gruplanmış ve her bir grup için bir kanal kullanılmış demektir.İki bantta bir kanal aracılığıyla işlem yapılıyor.
Sayılara bakarak B cihazın A cihazından sadece kanal ve bant sayılarına bakarak teknolojik olarak çok üstün olduğunu söylemek doğru olmaz.
Bahsi geçen kanal ve bant kavramı, işitme cihazı içinde birbirini tamamlayan iki unsurdur. Ancak birbirlerinin yerine ifade edilmeleri doğru olmaz..
Bant : İşlem yapılacak frekans kesimini ifade ediyor.
Kanal aracılığı ile ; maksimum ses çıkışı kontrolü çok düşük ses girdileri, orta dereceli ses girdileri, yüksek ses girdileri ,yönlenme kontrolü, feedback kontrolü , sıkıştırma oranı kontrolü vs vs yapılabilir.
Ayrıca konuşma anlaşılabilirliğinin artmasına yönelik araştırmalarda da kanal ve bant sayılarının bir cihaz için kanal sayısının 4 den fazla olduğu durumlarda belirgin bir fark gözlenememiştir.
Fakat belirli işitme kaybı türlerinde , gürültülü ortamlarda çok kanal ve bandın dinleme konforu sağladığı gözlenmiştir.
Yine özellikle çok kanallı ve çok bantlı olan işitme cihazlarında daha az kompleks olan işitme cihazlarına göre işlem hızı 2-3 ms kadar yavaş olabilir. Bu da özellikle ayırt etme skoru çok düşmemiş , hafif -orta dereceli pes frekanslarda daha iyi tiz frekanslara doğru artan işitme kayıplı hastalarda open fit(açık kanal) cihaz kullanıldığında, işlem hızı yavaşlığından dolayı hasta sesi hem kendi kulağından duyduğunu hemde işlem gecikmesi yüzünden cihazdan daha mikrofonik olarak ikinci kere duyduğunu söyleyebilir bu durumda daha az kompleks olan bir cihaz da denenmelidir.
Ayırt etmesi çok düşmüş frekansa özgü olarak sese karşı toleransı azalmış , gürültülü alanlarda fazla zaman geçiren ve dinamik aralığı frekansa göre farklılık gösteren hastalarda çok kanallı ve çok bantlı bir cihaz tercihi daha iyi sonuçlar verebilir.
İşitme cihazı alacak kişiler tarfından 10 kanallı cihaz denildiğinde genelde şöyle bir algı oluşuyor Televizyon kanalıymış gibi düşünülüp cihazın 10 ayrı proramda yada 10 ayrı ayarda çalıştarılabileceği düşünülüyor.Bu yanlış algı işitme cihazı alacakları yanıltabiliyor.
Aşağıda 5 kanallı bir cihazın ayar ekranı görtüntüsü mevcut genelde işitme cihazları 100 Hz ile 8000Hz arasında işlem yapmak üzere üretilirler .
Burada 100-8000 Hz frekans genişliğine sahip bir cihazın 4 farklı renkte gösterilen kanallarını görüyoruz.
Aşağıda 15 kanallı bir cihazın ayar ekran görüntüsü mevcut yine cihazın frekans aralığı 250 Hz ile 8000 Hz aralığında
Burada 15 farklı renkte gösterilen kanallar frekans aralığı 125-8000Hz aralığında
Üreticiler genellikle gelişmiş teknolojilerini gürültü baskılama,yönlülük ,zoom vb teknolojilerini daha çok kanallı modellerinde daha etkin kullanmışlardır.Dolayısıyla kanal sayısı belki cihazın teknoloji düzeyi hakkında bilgi verir ,ancak tek başına kanal sayısı karar verme sebebiniz olmammalıdır.